TILDE Consulting BVBA
Home
Oplossingen en Diensten
Artikels
Referenties
Links
Contact
Sitemap
Algemene Pagina
Missie - Visie - Waarden
Wie is wie
Partners
Cookies en Privacy
Privacy
Uw persoonsgegevens worden door TILDE Consulting BVBA verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling
en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat we uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op fm@tilde.be

Via dat adres kan u ons ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer
(Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).Home
Oplossingen en Diensten
Artikels
Referenties
Over TILDE Consulting
Links
Contact
Sitemap
Algemene Pagina