TILDE Consulting BVBA
Home
Oplossingen en Diensten
Referenties
Over TILDE Consulting
Links
Contact
Sitemap
Algemene Pagina
Artikel Portfolio Management
Artikel Portfolio Management - Maturiteit
Artikel Portfolio - Programma - Project - Office
Artikel EFQM 2013
Artikel Beleids- en Beheerscyclus (BBC)
Artikel Prince2 2017
Artikels

Hierbij korte samenvatting van de artikels:

Portfolio management
: gerichter inzet van middelen

Portfolio management heeft te maken met “de juiste dingen doen” (effectiviteit) programma- en projectmanagement met ”de dingen juist doen”.  In dit artikel wordt kort ingegaan op de cycli van portfolio management, portfolio bepalen en portfolio uitvoeren.
Verwacht wordt dat portfolio management aan belang zal winnen door het nog schaarser worden van beschikbare middelen.

 

Portfolio – programma – project Office (P3O): ter ondersteuning van beslissingen

Naarmate de maturiteit van een organisatie groeit, evolueert een portfolio – programma  - project office van voornamelijk administratieve ondersteuning naar informatie- en kennis centrum ter ondersteuning van het nemen en doorvoeren van strategische beslissingen

 

EFQM 2013: nog krachtiger

Het EFQM excellence model biedt een raamwerk dat organisaties helpt bij hun streven naar het bereiken en behouden van duurzaam succes.
De 3 componenten van het EFQM-model, de fundamentele concepten van excellence, het model zelf en de RADAR-logica werden aangepast. Hierdoor is het raamwerk nog verder verbeterd. De finaliteit blijft wel duurzame resultaten te bereiken.Beleids- en Beheerscyclus (BBC)

Vanaf 1 januari 2014 moeten in principe alle besturen de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC) hanteren.

Via de besluiten in BBC wordt aan de besturen een aangepast instrumentarium ter beschikking gesteld om zowel hun beleid als hun beheer adequaat te ondersteunen.

De lokale besturen staan de komende jaren voor een uitdaging. De komende maanden zijn dan ook belangrijk om de implementatie van BBC voor te bereiden.  
 Home
Oplossingen en Diensten
Artikels
Referenties
Over TILDE Consulting
Links
Contact
Sitemap
Algemene Pagina