TILDE Consulting BVBA
Home
Oplossingen en Diensten
Artikels
Referenties
Links
Contact
Sitemap
Algemene Pagina
Missie - Visie - Waarden
Partners
Cookies en Privacy
Privacy
Wie is wie

TILDE Consulting is opgericht en wordt geleid door Francis Manas
Francis Manas is burgerlijk ingenieur en behaalde een MBA aan de KULeuven. Hij heeft tevens het CIGO-programma doorlopen.                  
Een boeiende mix techniek, beheer en organisatieontwikkeling als academische achtergrond dus.
Gerichte permanente bijscholing en innovatie is tot op heden één van zijn prioriteiten. 
Francis heeft naast een degelijke academische vorming een brede professionele ervaring.

Hij begon zijn loopbaan als projectverantwoordelijke in de bouw en was betrokken in grote projecten, ook internationaal. 
Bij zijn overstap naar een internationale groep actief in classificatie van schepen en offshore kwam hij intensief in contact met grote offshore en scheepsbouw projecten, inspectie, audit en certificatie.

Midden jaren ’80 was hij al actief in kwaliteitszorg zodat hij van dichtbij de ontwikkeling van allerlei systemen zoals ISO 9000, EFQM, CAF meemaakte.
Als pionier in kwaliteitsmanagementsystemen heeft hij een adviesbureau opgericht en gedurende 4 jaar er leidinggegeven en organisaties begeleid.
Vervolgens is hij gedurende een 10-tal jaar Corporate Quality manager geweest, een intern organisatie-adviseur op algemeen directie niveau.

Naast het helpen opzetten van diverse kwaliteitssystemen in de nucleaire sector, in laboratoria en voor inspectie en systeem– en productcertificatie met bijhorende accreditaties was hij tevens interne auditor op corporate niveau. Ook was hij nauw betrokken bij aspecten van globale organisatie en interne standardisatie en tevens intern projectleiderschap in een groot informatiseringstraject. 
In een volgende professionele etappe heeft hij gedurende 10 jaar op directie niveau leiding gegeven aan een team trainer-consultants, waar hij instond voor zowel de inhoudelijke als de operationele coördinatie.

Daarbij is hij ook intensief actief geweest bij het begeleiden en trainen in diverse sectoren, met bijzondere aandacht voor de overheidssector, de dienstensector en de non-profitsector. Hij is door APMG International geaccrediteerd als trainer projectmanagement Prince2
© en programma management MSP©

Hij is als gastdocent in kwaliteitsmanagement sinds 2003 verbonden aan HUB.
In 2010 heeft hij TILDE Consulting BVBA opgericht waar hij als zaakvoerder zijn ruime expertise aanwendt om op duurzame wijze toegevoegde waarde voor klanten te realiseren.


Francis heeft ruim 25 jaar ervaring in begeleiding en training.


Home
Oplossingen en Diensten
Artikels
Referenties
Over TILDE Consulting
Links
Contact
Sitemap
Algemene Pagina