TILDE Consulting BVBA
Home
Artikels
Referenties
Over TILDE Consulting
Links
Contact
Sitemap
Algemene Pagina
Oplossingen en Diensten

Uw streven naar duurzame resultaten staat centraal

TILDE Consulting helpt door

 

A. Advies

1. Strategie: niveau groep – Business Unit (BU) - ondersteunende diensten

a. Strategische analyses – SWOT

b. Strategie bepaling

c. Business Model

d. Opstellen strategiekaarten – succesfactoren

e. Balanced Scorecard (BSC) - Indicatoren – KPI’s

f. Strategische risico’s

2. Operationaliseren strategie

a. Portfolio management, MoP®, P3O®

b. Programmamanagement, MSP®, P3O®

c. Project management, PRINCE2®, P3O®, IPMA

d. Proces management

e. Risico management

f. Interne controle, COSO

g. Organisatiestructuur

3. Faciliteren Transformaties

a. Analyse stakeholders - stakeholdersmanagement

b. Programmamanagement - transformaties - change management

c. Risico management

4. Doorlichten

a. Doorlichting organisatie

b. Maturiteitsscan

· Processen, BPMM

· Projecten, P3M3®, PEB

· Programma’s, P3M3®

· Portfolio, P3M3®

c. Audits

B. Training

1. Strategische analyse, Strategie

2. Strategiekaarten, Balanced Scorecard (BSC)

3. Project management,
PRINCE2®, IPMA

4. Programmamanagement,  MSP®

5. Portfolio management, MoP®

6. Proces management

7. Modelleren processen - BPMN

8. Interne Controle - COSO

9. EFQM - CAF

C. Coaching

1. Management

2. Procesmanagers

3. Projectmanagers

4. Programmamanagers

5. Portfoliomanagers

6. Risicomanagers

D. Interim Management

 

 

PRINCE2®, P3O®, MSP®, P3M3® and MoP® are Registered Trade Marks of Axelos

 Home
Oplossingen en Diensten
Artikels
Referenties
Over TILDE Consulting
Links
Contact
Sitemap
Algemene Pagina