ADVIES

Strategie: niveau groep – Business Unit (BU) - ondersteunende diensten

 • Strategische analyses – SWOT
 • Strategie bepaling
 • Business Model
 • Opstellen strategiekaarten – succesfactoren
 • Balanced Scorecard (BSC) - Indicatoren – KPI’s
 • Strategische risico’s

Operationaliseren strategie

 • Portfoliomanagement
 • Programmamanagement
 • Projectmanagement
 • Procesmanagement
 • Risicomanagement
 • Interne controle
 • Organisatiestructuur

Faciliteren Transformaties

 • Analyse stakeholders - stakeholdersmanagement
 • Programmamanagement
 • Risicomanagement

Doorlichten

 • Doorlichting organisatie
  • Maturiteitsscan:
   • Op basis van P3M3, OCB, BPMM
    • Processen
    • Projecten
    • Programma’s
    • Portfolio
 • Audits

TRAINING

Projectmanagement

 • Prince2
 • Prince2 Agile
 • Agile - Scrum

Programmamanagement

 • MSP

Portfoliomanagement

 • MoP

Procesmanagement

 • Modelleren processen
 • BPMN

Interne Controle - COSO

EFQM

 

© Copyright Tilde Consulting